Đào tạo

 

Tuyển sinh

 

Hướng nghiệp - việc làm

  • Ngày càng nhiều cử nhân làm công nhân

    Tình trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học nhưng chấp nhận làm việc ở trình độ thấp hơn đã phản ánh rõ nét sự tréo ngoe giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động.Cử nhân giấu bằng để...

 

Thư viện ảnh

 

Bản đồ Trường Cao Đẳng nghề Bắc Giang

Một số hình ảnh nổi bật Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang