Tin tức sự kiện

  • Phát triển sự nghiệp với ngành Công nghệ Thông tin

    Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục đào tạo, Trung tâm Đào tạo Đại học Hoa Sen đã khẳng định uy tín qua các chương trình đào tạo chất lượng có tính ứng dụng và đáp ứng nhu cầu hội nhập...

 

Đào tạo

 

Hướng nghiệp - việc làm

  • Ngày càng nhiều cử nhân làm công nhân

    Tình trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường đại học nhưng chấp nhận làm việc ở trình độ thấp hơn đã phản ánh rõ nét sự tréo ngoe giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động.Cử nhân giấu bằng để...

 

Thư viện ảnh